Monthly Archives: July 2018

Tập 1 của sách Cha Vô Danh (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc Tập 1 của sách Cha Vô Danh gồm hai phần đầu (hai phần sau sẽ đăng trong Tập 2), với lời Tựa của nhà văn nhà báo Đỗ Quý Toàn. Đây là dạng … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Tập 1 của sách Cha Vô Danh (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc Tập 1 của sách Cha Vô Danh gồm hai phần đầu (hai phần sau sẽ đăng trong Tập 2), với lời Tựa của nhà văn nhà báo Đỗ Quý Toàn. Đây là dạng … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Tập 1 của sách Cha Vô Danh (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc Tập 1 của sách Cha Vô Danh gồm hai phần đầu (hai phần sau sẽ đăng trong Tập 2), với lời Tựa của nhà văn nhà báo Đỗ Quý Toàn. Đây là dạng … Continue reading

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

68. (iPhone, iPad) Những bước chân đầu trên miền đất tự do

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 68 (dạng .epub dùng cho iPhone và iPad) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Những bước chân đầu trên miền đất tự do

Posted in eBook | 2 Comments

68. (Kindle) Những bước chân đầu trên miền đất tự do

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 68 (dạng .mobi dùng cho máy Kindle) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Những bước chân đầu trên miền đất tự do

Posted in eBook | 1 Comment

68. Những bước chân đầu trên miền đất tự do

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 68 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Những bước chân đầu trên miền đất tự do

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments