Monthly Archives: February 2018

60. Thống nhất đất nước và ba dòng thác cách mạng

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 60 của sách Cha Vô Danh, với tựa đề “Thống nhất đất nước và ba dòng thác cách mạng” Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments

59. Bộ đội trên ghế giảng đường đại học

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 59 của sách Cha Vô Danh : Bộ đội trên ghế giảng đường đại học

Posted in Sách "Cha vô danh" | 11 Comments