Monthly Archives: August 2016

36. Mậu Thân và lính “Babylac”

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 36 của Cha Vô Danh : Mậu Thân và lính “Babylac” Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 10 Comments