Monthly Archives: July 2015

Điểm sách của Hồ Văn Hiền

Mời quý vị và các bạn đọc bài điểm sách De Père Inconnu của Hồ Văn Hiền đăng trên Amazon.com: Bài điểm sách của Hố Văn Hiền Bác sĩ Hiền là bạn tôi từ thời sinh viên ở Sài Gòn, … Continue reading

Posted in Điểm sách | Leave a comment

3. Phải chăng là bốc đồng?

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 3 của Cha Vô Danh : Phải chăng là bốc đồng?

Posted in Sách "Cha vô danh" | 10 Comments

2. Cô gái mồ côi hận đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 2 cuốn sách “Cha vô danh”: Cô gái mồ côi hận đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | 19 Comments

1. Chạm trán với thực tế

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 1 cuốn sách “Cha vô danh”: Chạm trán với thực tế

Posted in Sách "Cha vô danh" | 16 Comments

Cha vô danh : Mở đầu

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn mở đầu cuốn sách “Cha vô danh” của Phạm Ngọc Lân. Xin bấm vào đây để xem bản PDF: Cha vô danh : Mở đầu

Posted in Sách "Cha vô danh" | 17 Comments