Monthly Archives: November 2017

55. Mười bài học chính trị

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 55 của sách Cha Vô Danh : Mười bài học chính trị Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

54. Trại cải tạo Long Khánh

Mới quý vị và các bạn đọc đoạn 54 của sách Cha Vô Danh, tựa đề “Trại cải tạo Long Khánh“

Posted in Sách "Cha vô danh" | 5 Comments