70. Nhà xưa trường cũ (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề: Nhà xưa trường cũ

Advertisements
Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

69. Mười ba năm xa cách (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 69 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Mười ba năm xa cách”. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): 69. Mười ba năm xa cách

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

69. Mười ba năm xa cách (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 69 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Mười ba năm xa cách”. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: 69. Mười ba năm xa cách

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

69. Mười ba năm xa cách (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 69 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Mười ba năm xa cách

Posted in Sách "Cha vô danh" | 5 Comments

Tập 1 của sách Cha Vô Danh (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc Tập 1 của sách Cha Vô Danh gồm hai phần đầu (hai phần sau sẽ đăng trong Tập 2), với lời Tựa của nhà văn nhà báo Đỗ Quý Toàn. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): Tập 1 sách Cha Vô Danh

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Tập 1 của sách Cha Vô Danh (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc Tập 1 của sách Cha Vô Danh gồm hai phần đầu (hai phần sau sẽ đăng trong Tập 2), với lời Tựa của nhà văn nhà báo Đỗ Quý Toàn. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: Tập 1 sách Cha Vô Danh.

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Tập 1 của sách Cha Vô Danh (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc Tập 1 của sách Cha Vô Danh gồm hai phần đầu (hai phần sau sẽ đăng trong Tập 2), với lời Tựa của nhà văn nhà báo Đỗ Quý Toàn. Đây là dạng .pdf dùng cho máy vi tính: Tập 1 sách Cha Vô Danh.

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment