Monthly Archives: August 2018

70. Nhà Xưa Trường Cũ (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Nhà Xưa Trường Cũ”. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): 70. Nhà Xưa … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | 6 Comments

70. Nhà Xưa Trường Cũ (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Nhà Xưa Trường Cũ”. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: 70. Nhà Xưa Trường Cũ

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | 1 Comment

70. Nhà xưa trường cũ (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề: Nhà xưa trường cũ

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment