Category Archives: Sách “Cha vô danh”

52. Khai lý lịch

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 52 sách Cha Vô Danh với tựa đề Khai Lý Lịch. Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

51. Mười ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo mười ngày

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 51 của sách Cha Vô Danh, có tựa đề : Mười ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo mười ngày

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments

50. Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về ?

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 50 của sách Cha Vô Danh : Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về ?

Posted in Sách "Cha vô danh" | 6 Comments

49. Một tháng rưỡi để trấn an

Mời quý vị và các bạn đoc đoạn 49 của Cha Vô Danh tựa đề: Một tháng rưỡi để trấn an

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

48. Bắt đầu cuộc đổi đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 48 của sách Cha Vô Danh : Bắt đầu cuộc đổi đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

47. Những dòng cuối cùng của một trang sử

Mới quý vị và các bạn đọc đoạn 47 của sách Cha Vô Danh : Những dòng cuối cùng của một trang sử

Posted in Sách "Cha vô danh" | 9 Comments

46. Rã hàng

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 46 của sách Cha Vô Danh : Rã hàng.  

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments