Category Archives: Sách “Cha vô danh”

59. Bộ đội trên ghế giảng đường đại học

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 59 của sách Cha Vô Danh : Bộ đội trên ghế giảng đường đại học Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

58. Tiếp tục cuộc đổi đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 58 của sách Cha Vô Danh : Tiếp tục cuộc đổi đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

57. Tâm sự một người vợ tù cải tạo

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 57 của sách Cha Vô Danh : Tâm sự một người vợ tù cải tạo

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments

56. Trại Sóng Thần Thủ Đức

Mời quý vi và các bạn đọc đoạn 56 của sách Cha Vô Danh : Trại Sóng Thần Thủ Đức

Posted in Sách "Cha vô danh" | 6 Comments

55. Mười bài học chính trị

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 55 của sách Cha Vô Danh : Mười bài học chính trị

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

54. Trại cải tạo Long Khánh

Mới quý vị và các bạn đọc đoạn 54 của sách Cha Vô Danh, tựa đề “Trại cải tạo Long Khánh“

Posted in Sách "Cha vô danh" | 5 Comments

53. Bốn mươi mốt ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 53 của Cha Vô Danh với tựa đề “Bốn mươi mốt ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở“.

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments