Category Archives: Sách “Cha vô danh”

67. Ra đi chẳng biết ngày về

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .pdf dành cho máy vi tính) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Ra đi chẳng biết ngày về Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

66. Thẩm vấn

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Thẩm vấn

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

65. Vượt biên

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 65 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Vượt biên  

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments

64. Một « thị thực định cư »

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 64 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Một « thị thực định cư »

Posted in Sách "Cha vô danh" | 9 Comments

63. Thêm hai cái tang

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 63 của sách Cha Vô Danh : Thêm hai cái tang

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

62. Một chuyến đi nhớ đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 62 của sách Cha Vô Danh : Một chuyến đi nhớ đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

61. Bao cấp

Mời quý anh chị và quý bạn đọc đoạn 61 của sách Cha Vô Danh với tựa đề : Bao cấp

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment