Category Archives: Sách “Cha vô danh”

64. Một « thị thực định cư »

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 64 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Một « thị thực định cư » Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments

63. Thêm hai cái tang

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 63 của sách Cha Vô Danh : Thêm hai cái tang

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

62. Một chuyến đi nhớ đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 62 của sách Cha Vô Danh : Một chuyến đi nhớ đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

61. Bao cấp

Mời quý anh chị và quý bạn đọc đoạn 61 của sách Cha Vô Danh với tựa đề : Bao cấp

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

60. Thống nhất đất nước và ba dòng thác cách mạng

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 60 của sách Cha Vô Danh, với tựa đề “Thống nhất đất nước và ba dòng thác cách mạng”

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

59. Bộ đội trên ghế giảng đường đại học

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 59 của sách Cha Vô Danh : Bộ đội trên ghế giảng đường đại học

Posted in Sách "Cha vô danh" | 8 Comments

58. Tiếp tục cuộc đổi đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 58 của sách Cha Vô Danh : Tiếp tục cuộc đổi đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments