Monthly Archives: March 2018

63. Thêm hai cái tang

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 63 của sách Cha Vô Danh : Thêm hai cái tang Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

62. Một chuyến đi nhớ đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 62 của sách Cha Vô Danh : Một chuyến đi nhớ đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

61. Bao cấp

Mời quý anh chị và quý bạn đọc đoạn 61 của sách Cha Vô Danh với tựa đề : Bao cấp

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment