Monthly Archives: August 2015

8. Hà Nội sục sôi khí thế

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 8 của Cha Vô Danh : 8. Hà Nội sục sôi khí thế Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

7. Một ước muốn từ 56 năm trước

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 7 của Cha Vô Danh :  Một ước muốn từ 56 năm trước

Posted in Sách "Cha vô danh" | 28 Comments

6. Hà Hồi làng quê tôi

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 6 của Cha Vô Danh: 6. Hà Hồi làng quê tôi

Posted in Sách "Cha vô danh" | 28 Comments

5. Trở về quê ngoại

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 5 của Cha Vô Danh: 5. Trở về quê ngoại

Posted in Sách "Cha vô danh" | 18 Comments

4. Hòn đảo định mệnh

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 4 của Cha Vô Danh: Hòn đảo định mệnh

Posted in Sách "Cha vô danh" | 15 Comments