Monthly Archives: September 2017

51. Mười ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo mười ngày

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 51 của sách Cha Vô Danh, có tựa đề : Mười ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo mười ngày Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments

50. Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về ?

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 50 của sách Cha Vô Danh : Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về ?

Posted in Sách "Cha vô danh" | 7 Comments