Category Archives: Điểm sách

Đỗ Quý Toàn : đọc sách De Père Inconnu của Phạm Ngọc Lân

Mời quý vị và các bạn đọc bài điểm sách De Père Inconnu của Đỗ Quý Toàn : Tìm Gốc Cha, Quê Hương Mẹ Advertisements

Posted in Điểm sách | Leave a comment

Bài của Nguyễn Thái Hảo “Viết gởi tác giả De Père Inconnu”

Mời quý vị và các bạn đọc bài điểm sách của Nguyễn Thái Hảo : Viết gởi tác giả De Père Inconnu.

Posted in Điểm sách | 3 Comments

Điểm sách của Hồ Văn Hiền

Mời quý vị và các bạn đọc bài điểm sách De Père Inconnu của Hồ Văn Hiền đăng trên Amazon.com: Bài điểm sách của Hố Văn Hiền Bác sĩ Hiền là bạn tôi từ thời sinh viên ở Sài Gòn, … Continue reading

Posted in Điểm sách | Leave a comment

GS Pierre Brocheux điểm sách De Père Inconnu của Phạm Ngọc Lân

Mời quý vị và các bạn đọc bài của Giáo sư Pierre Brocheux điểm sách De Père Inconnu của Phạm Ngọc Lân. Xin bấm vào đây để xem bản PDF: Pierre Brocheux điểm sách của Phạm Ngoc Lân  

Posted in Điểm sách | 9 Comments