Monthly Archives: November 2015

18 : Ngôi trường tường đỏ

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 18 của Cha Vô Danh : Ngôi trường tường đỏ Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments

17. Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông” 1951

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 17 của Cha Vô Danh : Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông” 1951

Posted in Sách "Cha vô danh" | 8 Comments

16. Fréjus : đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Đông Dương

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 16 của Cha Vô Danh : 16. Fréjus : đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Đông Dương

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments