Author Archives: Phạm Ngọc Lân

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

Lời Bạt sách Cha Vô Danh (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn “Lời Bạt” của sách Cha Vô Danh. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): Lời Bạt sách Cha Vô Danh Advertisements

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Lời Bạt sách Cha Vô Danh (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc “Lời bạt” của sách Cha Vô Danh. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: Lời Bạt sách Cha Vô Danh

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Lời Bạt sách Cha Vô Danh (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc “Lời bạt” (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh : Lời bạt sách Cha Vô Danh

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments

Giới thiệu sách Cha Vô Danh mới xuất bản

Sách Cha Vô Danh vừa được xuất bản trong tháng 3-2019, mời quý vị và các bạn đọc  Lời giới thiệu sách

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

Lời cuối (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn “Lời cuối” của sách Cha Vô Danh. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): Lời cuối

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | 5 Comments

Lời cuối (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc “Lời cuối” của sách Cha Vô Danh. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: Lời cuối

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

Lời cuối (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc “Lời cuối” (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh : Lời cuối

Posted in Sách "Cha vô danh" | 8 Comments