Author Archives: Phạm Ngọc Lân

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

64. (eBook) Một « thị thực định cư »

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 64 (dạng .epub dùng cho Phone và Tablet) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Một « thị thực định cư » Advertisements

Posted in eBook | Leave a comment

64. (Kindle) Một « thị thực định cư »

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 64 (dạng .mobi dùng cho Kindle) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Một « thị thực định cư »

Posted in eBook | Leave a comment

64. Một « thị thực định cư »

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 64 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Một « thị thực định cư »

Posted in Sách "Cha vô danh" | 3 Comments

63. (eBook) Thêm hai cái tang

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 63 (dạng eBook cho Phone và Tablet) của sách Cha Vô Danh : Thêm hai cái tang

Posted in eBook | Leave a comment

62. (eBook) Một chuyến đi nhớ đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 62 (dạng eBook cho Phone và Tablet) của sách Cha Vô Danh: Một chuyến đi nhớ đời.

Posted in eBook | Leave a comment

63. Thêm hai cái tang

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 63 của sách Cha Vô Danh : Thêm hai cái tang

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

62. Một chuyến đi nhớ đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 62 của sách Cha Vô Danh : Một chuyến đi nhớ đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment