Author Archives: Phạm Ngọc Lân

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

55. Mười bài học chính trị

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 55 của sách Cha Vô Danh : Mười bài học chính trị Advertisements

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

54. Trại cải tạo Long Khánh

Mới quý vị và các bạn đọc đoạn 54 của sách Cha Vô Danh, tựa đề “Trại cải tạo Long Khánh“

Posted in Sách "Cha vô danh" | 5 Comments

53. Bốn mươi mốt ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 53 của Cha Vô Danh với tựa đề “Bốn mươi mốt ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở“.

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

52. Khai lý lịch

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 52 sách Cha Vô Danh với tựa đề Khai Lý Lịch.

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

51. Mười ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo mười ngày

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 51 của sách Cha Vô Danh, có tựa đề : Mười ngày đầu tiên của chương trình học tập cải tạo mười ngày

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments

50. Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về ?

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 50 của sách Cha Vô Danh : Làm cách nào để người ta ngoan ngoãn bước vào trại tù mặc dù không biết trước ngày về ?

Posted in Sách "Cha vô danh" | 6 Comments

49. Một tháng rưỡi để trấn an

Mời quý vị và các bạn đoc đoạn 49 của Cha Vô Danh tựa đề: Một tháng rưỡi để trấn an

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment