Author Archives: Phạm Ngọc Lân

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

67. (iPhone, iPad) Ra đi chẳng biết ngày về

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .epub dùng cho iPhone và iPad) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Ra đi chẳng biết ngày về Advertisements

Posted in eBook | Leave a comment

67. (Kindle) Ra đi chẳng biết ngày về

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .mobi dùng cho máy Kindle) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Ra đi chẳng biết ngày về

Posted in eBook | 2 Comments

67. Ra đi chẳng biết ngày về

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .pdf dành cho máy vi tính) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Ra đi chẳng biết ngày về

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

66. (eBook) Thẩm vấn

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .epub dùng cho Phone và Tablet) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Thẩm vấn

Posted in eBook | Leave a comment

66. (Kindle) Thẩm vấn

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .mobi dùng cho Kindle) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Thẩm vấn

Posted in eBook | Leave a comment

66. Thẩm vấn

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 66 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Thẩm vấn

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

65. (Kindle) Vượt biên

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 65 (dạng .mobi dùng cho Kindle) của sách Cha Vô Danh tựa đề: Vượt biên

Posted in eBook | 3 Comments