Author Archives: Phạm Ngọc Lân

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

71. Đấu tranh cho dân chủ (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 71 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Đấu tranh cho dân chủ”. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): 71. … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

71. Đấu tranh cho dân chủ (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 71 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Đấu tranh cho dân chủ”. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: 71. Đấu tranh cho dân chủ

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

71. Đấu tranh cho dân chủ (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 71 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Đấu tranh cho dân chủ

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

70. Nhà Xưa Trường Cũ (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Nhà Xưa Trường Cũ”. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): 70. Nhà Xưa … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | 5 Comments

70. Nhà Xưa Trường Cũ (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Nhà Xưa Trường Cũ”. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: 70. Nhà Xưa Trường Cũ

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | 1 Comment

70. Nhà xưa trường cũ (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 70 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề: Nhà xưa trường cũ

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

69. Mười ba năm xa cách (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 69 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Mười ba năm xa cách”. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): 69. Mười … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment