Author Archives: Phạm Ngọc Lân

About Phạm Ngọc Lân

Sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Học trường trung tiểu học Adran Đà Lạt, Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn. Hiện sống gần thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp.

42. Vào đời

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 42 của Cha Vô Danh : Vào đời

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

41. Đêm kinh hoàng

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 41 của Cha Vô Danh : Đêm kinh hoàng

Posted in Sách "Cha vô danh", Uncategorized | 4 Comments

40. Quân trường Quang Trung

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 40 của Cha Vô Danh : Quân trường Quang Trung

Posted in Sách "Cha vô danh" | 4 Comments

39. Đám cưới thời loạn

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 39 của Cha Vô Danh : Đám cưới thời loạn

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

38. 300 cây số bằng Vespa

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 38 của Cha Vô Danh : 300 cây số bằng Vespa

Posted in Sách "Cha vô danh" | 2 Comments

37. Duyên số

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 37 của Cha Vô Danh : Duyên số

Posted in Sách "Cha vô danh" | 9 Comments

36. Mậu Thân và lính “Babylac”

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 36 của Cha Vô Danh : Mậu Thân và lính “Babylac”

Posted in Sách "Cha vô danh" | 9 Comments