Monthly Archives: October 2018

71. Đấu tranh cho dân chủ (dạng .epub) dùng cho smart phones và tablets

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 71 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Đấu tranh cho dân chủ”. Đây là dạng .epub dùng cho smart phones (iPhone và các điện thoại android) và tablets (iPad, v.v.): 71. … Continue reading

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

71. Đấu tranh cho dân chủ (dạng .mobi)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 71 của sách Cha Vô Danh tựa đề “Đấu tranh cho dân chủ”. Đây là dạng .mobi dùng cho máy Kindle của Amazon: 71. Đấu tranh cho dân chủ

Posted in eBook, Sách "Cha vô danh" | Leave a comment

71. Đấu tranh cho dân chủ (dạng .pdf)

Mời quý vị và các bạn đọc đoạn 71 (dạng .pdf) của sách Cha Vô Danh, tựa đề : Đấu tranh cho dân chủ

Posted in Sách "Cha vô danh" | Leave a comment